Loading...

บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ (ปขมท.)

/บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ (ปขมท.)
บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ (ปขมท.) 2017-06-27T03:20:42+07:00

บุคลากรดีเด่นของ ปขมท.

 • รางวัลจาก ปขมท. 2551
  • ดร. สุพิณ  แสงสุข

   ตำแหน่ง นักวิจัย (ชำนาญการ) 8
   ส่วนงาน สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
   ประเภทรางวัลที่ได้รบ ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่
 • รางวัลจาก ปขมท. 2550
  • นางสาวศิริวรรณ  ศิริบุญ

   ตำแหน่ง นักวิจัย (ชำนาญการ) 8
   ส่วนงาน วิทยาลัยประชากรศาสตร์
   ประเภทรางวัลที่ได้รบ ด้านวิชาชีพดีเด่น
 • รางวัลจาก ปขมท. 2548
  • น.ส.ปราณี  รัตนวลีดิโรจน์

   ตำแหน่ง นักวิจัย 7
   ส่วนงาน สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
   ประเภทรางวัลที่ได้รบ ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น
(Visited 136 times, 1 visits today)