Loading...

รับสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัย P9

/รับสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัย P9
รับสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัย P9 2017-08-23T07:59:16+07:00

ประกาศรับสมัครงาน


       1. รับสมัครงานทั่วไป  

 

 

***(โปรดยื่นใบสมัครด้วยตนเอง)  เพราะเนื่องจากระบบ Online ไม่สามารถให้บริการได้

             แบบฟอร์มใบสมัครงาน (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการทั่วไป P9)
            icon pdf  แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มบริหารจัดการ กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ กลุ่มบริการ พม. 11-3

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก


 

 

 
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
         

4. ประกาศรายชื่อผู้สอบได้

 

         หมายเหตุ :   เอกสารประกอบการรายงานตัว  ที่ผู้สอบได้ต้องนำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่
1.  แสดงต้นฉบับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
2.  สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน
3.  สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายเงินเดือน
(ธนาคารที่รองรับระบบ ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   ธนาคารกรุงไทย
และ ธนาคารไทยพาณิชย์ 

4.  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ในลักษณะรูปติดบัตร สวมเสื้อสูท หรือ เสื้อสุภาพ
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป

เพิ่มเติม  :   โครงการ แรกพบ อาจารย์และบุคลากรใหม่ New1

   

(Visited 299 times, 1 visits today)