Loading...

ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ระบบ (P7’S POOL)

/ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ระบบ (P7’S POOL)
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ระบบ (P7’S POOL) 2017-06-03T05:41:16+07:00

icon-web-hand6.  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ระบบ Pool  

 6.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7

               – วุฒิปริญญาตรี
               – วุฒิปริญญาโท

6.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7

               – วุฒิปริญญาตรี
               – วุฒิปริญญาโท
(Visited 136 times, 1 visits today)