Loading...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระบบ (P7’S POOL)

/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระบบ (P7’S POOL)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระบบ (P7’S POOL) 2017-06-03T05:50:51+07:00

icon-web-hand5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบ Pool

 5.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7

                – วุฒิปริญญาตรี
                – วุฒิปริญญาโท
5.6 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7

                – วุฒิปริญญาตรี 
                – วุฒิปริญญาโท
(Visited 115 times, 1 visits today)