hrm-admin-st

About hrm

This author has not yet filled in any details.
So far hrm has created 1 blog entries.
29 05, 2017

ปุยนุ่น FIT

2020-04-13T00:16:52+07:00 By |

โครงการชาวจุฬาฯ สง่างาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรการศึกษาที่มีคณะ  สถาบัน และหน่วยงานสนับสนุนเป็นจำนวนมาก ด้วยยุทธศาสตร์ "เป็นสุข"  เป็นแผนที่มีความสำคัญยิ่ง  โดยเน้นให้บุคลากรมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงส่งผลต่อสมรรถนะการทำงานที่มีประสิทธิภาพ   มหาวิทยาลัย จัดโครงการ "ชาวจุฬาฯ สง่างาม" โดยจัดกิจกรรมออกกำลังกายกลุ่ม เช่น แอโรบิค  โยคะ ลีลาศเพื่อสุขภาพ  จัดอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้งติดตั้งตามพื้นที่ต่าง ๆ กิจกรรม Fitness Center  และจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพอื่น ๆ อาทิ โครงการ "เดินล้านก้าว" โครงการ "แกรนด์ปุยนุ่นลีก" ซึ่งจัดการแข่งขันลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพและฟิตร่างกายให้แข็งแรง โดยมีบุคลากรได้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากทำให้เกิดชุมชนการออกกำลังกายอย่างกว้าง จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมโครงการ "ชาวจุฬาฯ สง่างามเป็นประจำทุกปี" ขึ้นเพื่อให้เกิดชุมชนการออกกำลังกายที่เข้มแข็งและต่อเนื่องต่อไป กิจกรรมการออกกำลังกาย กิจกรรมการออกกำลังกายกลุ่ม  ได้แก่  แอโรบิก  โยคะ  ลีลาศ ใน 3  พื้นที่ ระหว่าง 17.00 - 18.00 น. ดังนี้ พื้นที่ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี [...]