ข่าวสารและกิจกรรม

/ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวสารและกิจกรรม 2017-04-30T16:14:45+07:00

ปุยนุ่น FIT

May 29th, 2017|Comments Off on ปุยนุ่น FIT

โครงการชาวจุฬาฯ สง่างาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรการศึกษาที่มีคณะ  สถาบัน และหน่วยงานสนับสนุนเป็นจำนวนมาก ด้วยยุทธศาสตร์ "เป็นสุข"  เป็นแผนที่มีความสำคัญยิ่ง  โดยเน้นให้บุคลากรมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงส่งผลต่อสมรรถนะการทำงานที่มีประสิทธิภาพ   มหาวิทยาลัย จัดโครงการ "ชาวจุฬาฯ สง่างาม" โดยจัดกิจกรรมออกกำลังกายกลุ่ม เช่น แอโรบิค  โยคะ ลีลาศเพื่อสุขภาพ  จัดอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้งติดตั้งตามพื้นที่ต่าง ๆ กิจกรรม Fitness Center  และจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพอื่น ๆ อาทิ โครงการ "เดินล้านก้าว" โครงการ "แกรนด์ปุยนุ่นลีก" ซึ่งจัดการแข่งขันลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพและฟิตร่างกายให้แข็งแรง โดยมีบุคลากรได้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากทำให้เกิดชุมชนการออกกำลังกายอย่างกว้าง จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมโครงการ "ชาวจุฬาฯ สง่างามเป็นประจำทุกปี" [...]

(Visited 153 times, 1 visits today)