การลงประกาศ

ขั้นตอนวิธีการลงประกาศ มีดังนี้

  1. ส่งจดหมายเชิญประชุม หรือ ประกาศ ที่ท่านต้องการลงโฆษณา
    ( สามารถดูตัวอย่างแบบฟอร์มประกาศต่างๆในหน้า ตัวอย่าง )
    ตัวอักษรที่พิมพ์ควรมีขนาด 16 ขึ้นไป เพื่อความชัดเจนสวยงาม

2. ชำระเงินค่าลงประกาศตามบัญชีธนาคารที่ระบุไว้

ช่องทางการชำระเงิน
– ชำระเงินที่ธนาคาร BANK
– โอนผ่านตู้ ATM ATM
– โอนผ่านโทรศัพท์มือถือ Screen Shot 2559-08-03 at 11.19.44 AM
– โอนผ่านอินเตอร์เนท Internet

 

3. เอกสารที่ต้องส่งมามีทั้งหมด 4 อย่าง

3.1 ตัวประกาศที่ต้องการลงโฆษณา (ขนาด A4)
3.2 หลักฐานการชำระเงิน
3.3 ที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน
3.4 ชื่อและที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
(หนังสือพิมพ์และใบเสร็จรับเงินจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน)

4. ส่งเอกสารได้ 3 วิธี (เลือกเพียงวิธีใดวิธีหนึ่ง)

4.1 ทาง Email : info@tssnnews.com
(ท่านจะได้รับ Email ตอบกลับยืนยันการลงประกาศทุกครั้ง)
4.2 ทางแฟกซ์ ที่เบอร์ 02 – 8131420
หลังส่งแฟกซ์แล้ว กรุณาโทรเช็คกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งเพื่อความถูกต้องของการลงประกาศ
ที่เบอร์ 02 – 8131416 – 9
4.3 มาติดต่อโดยตรงที่สำนักงาน หนังสือพิมพ์ทรรศนะ
หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ 062 – 656 4491 และ 090 – 5656952

 

ขั้นตอนวิธี การชำระเงินมีดังนี้

  • ชำระเงินที่ธนาคาร (ตามรายชื่อบัญชีด้านล่าง)
  • โอนผ่านตู้ ATM
  • โอนผ่านโทรศัพท์มือถือ
  • โอนผ่านอินเตอร์เนท

 

รายระเอียดบัญชีธนาคาร มีดังนี้

KBank_logo_2012

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลศาลายา
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 015 – 1 – 61915 – 0
ชื่อบัญชี บริษัท หนังสือพิมพ์ทรรศนะ จำกัด